LADDSYSTEM 

Elbilarna blir fler – är vi redo?
Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet är därför stort att utöka antalet laddpunkter i hela landet.

Marknaden
Laddbara fordon blir allt vanligare
Antalet elbilar och laddhybrider växer snabbt. Även laddinfrastrukturen i Sverige fortsätter att utvecklas. I slutet av oktober 2016 fanns 2 565 laddpunkter fördelade på 726 laddstationer, enligt Sveriges nationella databas för laddinfrastruktur (laddinfra.se). Av dessa är 1 396 laddpunkter utrustade med Typ2 och 186 laddpunkter med CCS/Combo2, vilka är de standarder som EU slagit fast ska gälla i publik miljö.

Olika typer av elbilar
• Elbilar (BEV- Battery electric veichle) har enbart elmotor/ elmotorer och laddas via elnätet med hjälp av en laddstation.
• Hybridbilar (HEV- Hybrid electric veichle) har både eloch förbränningsmotor som även laddar bilens batterier. Hybridbilar går inte att ladda via elnätet.
• Laddhybridbilar (PHEV- Plug in hybrid electric veichle). Även dessa har både el- och förbränningsmotor. Batterierna laddas från elnätet via en laddstation. Dessa bilar kan oftast köras längre på eldrift än en hybridbil.
• Bränslecellsbilar drivs med hjälp av vätgas som omvandlas i en bränselcell till el som används för att driva bilens elmotor. Dessa bilar kan ej laddas i laddstationer utan “tankas” med vätgas. En ren batteribil är ett bra val för den som vill köra grönt och ekonomiskt. Tidigare lämpade sig denna typ av fordon för kortare sträckor men utveckling går fort och idag erbjuder flera tillverkare bilar med riktigt lång räckvidd, vissa uppemot 60 mil.
I dag är plug-in hybriderna de vanligaste laddbara bilarna. Dessa har en liten elmotor med tillhörande batteripack som möjliggör ca fem mils körning på el. Den kompletteras av en bensin- eller dieselmotor som arbetar vid längre körningar. Utbudet av laddhybridbilar är nuläget större än utbudet av elbilar.
Det finns idag ett flertal elbilsmodeller att välja mellan från tillverkare som Nissan, Renault, Peugeot, BMW, Volkswagen, Hyundai och Tesla. Räckvidden för dagens elbilar ligger i de flesta fall mellan 15-50 mil beroende på storleken på bilarnas batteripack. Många biltillverkare säger att de inom kort kommer att lansera elbilar, flera med en räckvidd upp emot 60 mil på en laddning och med ett pris som motsvarar de fossildrivna bilarna i samma storleksklass.

Kontaktdon, EU-standard
Tydligare regler
För elbilsladdning finns två olika typer av laddning, normalladdning (via AC växelström) samt snabbladdning (via DC likström). För laddning via AC finns i dag två olika kontaktdon. En asiatisk standard kallad Typ 1 samt en europeisk standard Typ 2. Detta har lett till oklarheter både hos konsumenter men även hos de som vill investera i laddinfrastruktur eftersom det varit svårt att veta vilket uttag/vilken kabel laddstationen ska bestyckas med. EU-direktivet från 1 januari 2017 reglerar laddning av elbilar via AC. Det nya direktivet innebär att det europeiska Typ 2-uttaget blir Europastandard och det uttag som gäller vid
all form av nyinstallation. Asiatiska bilar med Typ 1-uttag behöver en övergångskabel från Typ 1 till Typ 2. För DC-laddning är CCS Europastandard från januari 2017. Rekommendationen är att om möjligt komplettera med en CHAdeMO-kontakt (asiatisk) under en övergångsperiod.
Laddning
Faran med att ladda i ett vanligt eluttag
Det är vanligt att laddning av elbilar/plug-in hybrider görs i ett vanligt schuko/vägguttag. Elsäkerhetsverket avråder från laddning på detta sätt.
Anledningen är att ett schuko/vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas.
En annan anledning till varför man inte bör ladda en elbil i ett vanligt vägguttag är att laddning på detta sätt tar lång tid, ca 12-14 timmar för att ladda en Nissan Leaf med 25kW batteripack. I takt med att batterierna blir större kommer det inte att gå att ladda sin elbil från tomt till fullt i vägguttaget
på acceptabel tid.

Uppbyggnad
Normalladdning – ladda hemma
Antalet elbilar ökar kraftigt och prognosen visar att det år 2020 kommer att finnas mer än 200 000 laddbara bilar i Sverige. I dag sker ca 85-90 % av all laddning i hemmet, oftast i ett vanligt vägguttag vilket inte är att rekommendera då dessa inte är dimensionerade för att klara av de påfrestningar som uppstår under den tid det tar att ladda bilens batterier. Laddning på detta sätt innebär risk för brand. För säkert och effektivt laddning rekommenderar vi installation av en normalladdare med Mode 3 kommunikation vilket innebär att laddstationen kommunicerar kontinuerligt
med bilens ombordladdare under laddningen. Stationen övervakar att laddningen fungerar som den ska. Om det skulle hända något, antingen med bilen eller fastigheten, slår stationen ögonblickligen av laddningen för att säkerställa att en skada inte uppstår.
Laddstationer för hemmaladdning finns som både 1-fas och 3-fas med effekt från 10A upp till 32A. Vilken som väljs beror till viss del på hur mycket bilägaren kör varje dag. Om bilen oftast står parkerad vid bostaden under natten och därför kan ladda i 8-10 timmar räcker det i de flesta fall med en
laddstation med 1-fas 16A. Denna levererar en laddeffekt på 3,7kW vilket innebär ca 2 mil/timme (det går åt ca 2kW för en mils elbilskörning). Det innebär att denna laddare kan ladda för 20 mils bilkörning på en natt.
Innan installation görs är det viktigt att låta en behörig elinstallatör göra en besiktning för att säkerställa att elsystemet är i gott skick samt att installatören också monterar laddstationen.
Destinationsladdning
Även om elbilsladdning till största delen sker i anslutning till bostaden är den publika laddinfrastrukturen en viktig del. Elbilsanvändning bygger på tanken att bilen ska laddas så snart den parkeras istället för att köra slut på batteriet, ladda upp och köra tills det återigen tar slut. Destinationsladdare placeras i till exempel publika parkeringsgarage, utanför köpcenter eller utefter gatan. Kort och gott i publika miljöer där det kontinuerligt är omsättning på platserna. I dessa fall rekommendras till exempel en 3-fasladdare som laddar med högre laddeffekt så att 1-2 timmar ger laddning för 5-10 mils körning. Samtidigt har ägaren av stationen i dessa fall möjlighet att styra hur länge man vill att kunden ska stå parkerad på platsen.
Destinationsladdning medför också intäktsmöjligheter för ägaren då denne har möjlighet att koppla upp stationen mot en betalplattform. I dagsläget finns det olika metoder för hur detta går till.
Vanligast är att parkeringsplatsen med laddmöjlighet hyrs ut per timme. Oftast sker debitering av tid antingen genom att den som ska ladda har ett kort som registreras vid stationen för att starta och stoppa laddningen. Alternativt via en mobil applösning där laddningen startas och stoppas i en app i telefonen. Ägaren av stationen får en intäkt som hjälper till att betala investeringen och på sikt genereras en ren intäkt varje månad.

Auktoriserat partner:

 

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?