SMART HEM 

KNX – integrera och få allt att fungera tillsammans

Få fastighetens funktioner att fungera tillsammans
Med KNX kan du integrera fastighetens elfunktioner i ett enda system och få allt att fungera tillsammans. Du kan snabbt och enkelt få mycket avancerade funktioner inom till exempel styrning av belysning och markiser, styrning av inomhusklimat, integrerat med olika typer av tidsfunktioner samt funktioner för ökad säkerhet.

KNX – en investering som är bra både för ekonomi och miljö

Den globala uppvärmningen påverkas kraftigt av koldioxidutsläpp från byggnader vilket har lett till att flera nya energieffektiviseringsstandarder har tillkommit. Med hjälp av modern fastighetsautomation med KNX får du kontroll över din energianvändning.

Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort

Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. KNX är ett öppet standardiserat kommunikationssystem (ISO/IEC 14543-3, EN 50090) för hem- och fastighetsautomation. Alla KNX-certifierade produkter är helt kompatibla och kan blandas oberoende av fabrikat.

Var används KNX?

Huvuddelen av dagens utförda KNX installationer återfinns i den kommersiella sektorn och offentligt ägda fastigheter där fokus ligger på energieffektivitet, enkelhet och kontroll. Tekniken har dock fått en allt större utbredning inom bostadsmarknaden, framförallt på grund av att teknikmedvetandet har ökat bland privatpersoner och funktioner efterfrågas, men även till stor del på grund av det växande intresset för design. KNX används i alla installationer där integrering mellan olika fastighetsfunktioner är viktig, exempelvis kontor, skolor, kyrkor, industri- och offentliga lokaler, men även i privata bostäder där krav ställs på funktion och design.

Varför KNX?

Med KNX minskar behovet av styr- och signalkablar samtidigt som fler funktioner kan skapas och förändras med lite eller inget ingrepp i den fasta installationen. Projekteringen förenklas och funktioner som ska distribueras i fastigheten kan enkelt adderas i sent skede utan fördyrande håltagningar och skadade brandtätningar. Multifunktionella produkter minskar behovet av skilda system och därmed tiden för installationsarbeten.

 
Hemlarm med användaren i fokus. Vi erbjuder ett komplett uppkopplat larm, som ger dig full kontroll över ditt hem.
Ett hemlarm. Alla möjligheter!
Alla hem är unika. Därför undviker vi att begränsa dig till förutbestämda larmpaket. Du väljer efter dina behov och önskade tjänster.

Du får:

  • Kostnadsfria kundbesök
  • Professionell installation
  • Godkänt material av Godkänd inläggarfirma
  • App funktioner

Auktoriserat partner:

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?