SOLENERGI 

Solenergi – den rätta vägen fram
Den bästa vägen, troligtvis den enda vägen, mot en hållbar framtid för vår planet är att minimera användandet av fossila bränslen och ställa om till 100 % förnybar energi.
Solceller är en väg fram och teknik och prestanda utvecklas hela tiden.

Alla vet att vi måste minska beroendet av fossila bränslen och i mycket större utsträckning använda sol, vind och vatten som energikällor. De flesta har insett att det är nödvändigt att ställa om till förnybara energikällor för att
minska miljöförstörelse, förbättra hälsoaspekterna och stoppa den globala uppvärmningen. Fördelen med förnybar energi är just att den är förnybar. Den tar inte slut och den orsakar inga utsläpp eller farliga restprodukter.
För några år sedan bestämde vi oss för att starta en energirevolution och ta täten i vår bransch inom förnybar energi och miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige. Solenergi är ett av de områden där vi satsar. Vi har produkterna, vi har kunskap om marknadsutvecklingen, vi utbildar medarbetare och kunder och vi har tekniska specialister. Prestandan i solceller utvecklas hela tiden och idag kan de fånga upp emot 20 % av ljuset som når dem. Vi kommer att se en fortsatt utveckling av både teknik och produkter samtidigt som intresset för att producera egen förnybar energi med solceller ökar.

En bred överenskommelse i Riksdagen har gett en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Solenergi är en viktig beståndsdel. För att underlätta för företag och privatpersoner har drygt 900 miljoner kronor per år avsatts under perioden 2018-2020 till investeringsstöd för solceller. Samtidigt har stödnivån höjts från tidigare 20 procent till 30 procent för privatpersoner. I den här katalogen har vi samlat information om solenergi, installation, olika typer av solcellsanläggningar, vad som är viktigt att tänka på och mycket annat. Här finns också ett urval av våra produkter för de vanligaste typerna av
solcellsanläggningar. Alla produkter håller högsta kvalitet och kommer från noga utvärderade leverantörer. 

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?