VIND 

Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en översikt över de regler och bestämmelser som rör vind- och solelanläggningars installation, drift och skötsel.

Vi vill särskilt betona att:
• Elnätsföretaget måste kontaktas innan installation påbörjas.
• Produkterna ska vara CE-märkta.
• Installationsarbetet är behörighetskrävande.

Kontakta elnätsföretaget
Innan någon elproducerande utrustning installeras i elanläggningen ska det lokala elnätsföretaget kontaktas. Anledningen är att elnätsföretaget avgör om en producerande utrustning får anslutas till nätet.
Elnätsföretaget måste kunna garantera säkerheten i nätet eftersom det finns risk för bakspänning om lokala produktionsanläggningar matar ut energi på nätet utan deras vetskap.

Produkterna

Produkter som ska användas för parallelldrift med el­nätet ska vara CE-märkta. CE-märket innebär att ansvarig för produkten intygar att den uppfyller krav som rör säkerhet och elektromagnetiska störningar. För att produkterna ska kunna installeras och användas på rätt sätt ska de också ha tydliga installations- och bruksanvis- ningar på svenska.

För vindkraftverk finns också uppgifter, ofta som typ- certi­fi­kat, där det framgår vilka vind- och klimatförhål- lan­den som vindkraftverket är konstruerat för, vind- och effekt­kurvor samt uppgifter om ljudnivåer.
Stickpropp inte tillåten Elsäkerhetsverket har noterat att det säljs produkter för produktion av vind- och solel som är försedda med en vanlig stick­propp. I media kan man ibland se artiklar eller inslag som visar hur man installerar sådana produkter och ansluter dem till elanläggningen genom att helt enkelt
stoppa denna stickpropp i ett vanligt uttag i hemmet. Elsäkerhetsverket vill understryka att det inte är tillåtet att ansluta elproducerande utrustning till elnätet på detta sätt.
Läs mer under rubriken inkoppling och drift.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?